Diabetes Desk

Winkelwagen 0
0,00 €

Verloop en complicaties

De behandeling van diabetes moet ervoor zorgen dat uw bloedglucosewaarden niet te hoog wordenDiabetes kan leiden tot verschillende nadelige complicaties op lange termijn. Het bereiken van een zo goed mogelijke bloedglucosewaarden kan de kans op complicaties verminderen.

Complicaties ontstaan doordat diabetes na verloop van tijd de bloedvaatjes en zenuwen in het lichaam aantast. Voor een groot deel komt dat door jarenlange hoge bloedsuikers.

De complicaties als gevolg van diabetes zijn afwijkingen aan:ogen (retinopathie)

  • hart- en bloedvaten (hoge bloeddruk, hartinfarct, beroerte)
  • nieren (nefropathie)
  • zenuwen (neuropathie)
  • voeten (diabetische voet)
  • maagklachten
  • erectiestoornissen

 

Diabetes kan de bloedvaten en zenuwen aantasten waardoor complicaties kunnen optreden.Vanwege de kans op deze complicaties is regelmatige zelfmanagement en controle van de diabetes noodzakelijk. Optredende complicaties kunnen in een vroeg stadium worden behandeld, waardoor de schade kan worden beperkt.

Regelmatige controle door de oogarts (1x per 1-2 jaar) is noodzakelijk. Bij de jaarlijkse controles door de arts en/of de diabetesverpleegkundige zal er extra worden onderzocht op afwijkingen aan hart- en bloedvaten, nieren, zenuwen en voeten. Het is dus belangrijk dat deze afspraken en controles plaats vinden

Diabetes complicaties in cijfers

1 op de 2 mensen met diabetes heeft last van een of meerdere chronische complicaties van diabetes. De kans op complicaties stijgt naarmate mensen langer diabetes hebben. De levensverwachting voor mensen met diabetes op 45-jarige leeftijd is 10 jaar korter dan voor leeftijdsgenoten zonder diabetes, met name door de complicaties van diabetes. Van mensen met diabetes tussen de 15 en 64 jaar is circa 25% geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt, als gevolg van een slecht gereguleerde bloedsuiker.